Artykuły, Popularne

Nędza warszawska

2015-04-04

Na fotografiach z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1905 r. widzimy udzielanie ubogim wsparć pieniężnych oraz rozdawanie mąki w zabudowaniach kościoła N.M.P. na Nowym Mieście, a także wręczanie produktów spożywczych w Ogrodzie Saskim.

Nędza w Warszawie: Rozdawnictwo wsparć pieniężnych w zabudowaniach kościoła N.M.P. na Nowym Mieście.

Nędza w Warszawie: Rozdawnictwo wsparć pieniężnych w zabudowaniach kościoła N.M.P. na Nowym Mieście.

Rozdawnictwo produktów spożywczych w Ogrodzie Saskim.

Rozdawnictwo produktów spożywczych w Ogrodzie Saskim.

Rozdawnictwo kartofli w Ogrodzie Saskim.

Rozdawnictwo kartofli w Ogrodzie Saskim.

Rozdawnictwo mąki w zabudowaniach kościoła N.M.P. na Nowym Mieście.

Rozdawnictwo mąki w zabudowaniach kościoła N.M.P. na Nowym Mieście.

Fot. Łukasz Dobrzański.

Źródło: Tygodnik Ilustrowany (wydanie zbiorowe), 2 grudnia 1905 roku, nr 46 i 47, s. 849-851.