Artykuły

Donos na Boernera.

2014-01-06

Oto treść anonimowego listu, przesłanego do władz zaborczych, w którym donosiciel informuje o działalności lokalnej komórki Polskiej Partii Socjalistycznej, dowodzonej przez Stanisława Laskowskiego i Ignacego Boernera, późniejszego członka Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej, ministra poczt i telegrafów w II RP:

„Panie Generale. Przysięgam na moją duszę, że co tu napisane jest świętą i czystą prawdą. W Ostrowcu obok PPS, na której czele stoją Laskowski [Stanisław] i Boerner [Ignacy], istnieje obok partia spiskowo-bojowa, pod ogólnym kierunkiem Bronisława Lucińskiego; do partii spiskowo-bojowej należą: Bronisław Luciński (instruktor), Kasprowicz Edward, Kasner Adolf, Świątek Franciszek, Penkala Szymon, Grabczyński Antoni, Krawczeski Władysław, Przybylski [Franciszek], Jaworski, syn Wiktora, a Trzebiński [Włodzimierz], Jankowski [Władysław] i Derlikowski, [zostali] zabici; więcej niema bojowników.

Jeżeli kto do czego należał, to chyba do PPS, i kto się ukrywa to tylko z obawy przed więzieniem i biciem. W przewidywaniu rewizji na fabryce, broń jest wywieziona w stronę Ćmielowa, a tylko kilkanaście bomb jest przechowane w fabryce, proszę spytać Lucińskiego zaczem jeździł we wrześniu i październiku przeszłego roku do Starachowic i Wierzbnika.”

Opracował: dr Tomasz Karbowniczek

Źródło: Rewolucja 1905 roku. W 80 rocznicę wydarzeń w radomskiem. Informator. Muzeum Okręgowe w Radomiu – wystawa wrzesień-listopad 1985 rok, Radom 1985.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona