Artykuły, Popularne

Ludwik Rajchman

2015-07-22

Ludwik Rajchman (1881-1965) był urodzonym w Warszawie cenionym lekarzem i bakteriologiem pochodzenia żydowskiego; założycielem Centralnego Zakładu Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego) i dyrektorem Organizacji Zdrowia przy Lidze Narodów. Był także doradcą medycznym Czang Kaj-szeka (przywódcy Republiki Chińskiej) oraz pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym UNICEF-u – Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom. Fundusz w pierwszej kolejności pomógł setkom tysięcy dzieci dotkniętych spustoszeniem jakie wywołała II wojna światowa. Z inicjatywy Rajchmana w latach 1948-1951 w 22 krajach wydano 17 milionów szczepionek przeciwko gruźlicy.

Stał na stanowisku, że podstawowym działaniem w zakresie zdrowia publicznego powinno być zwalczenie ubóstwa.

Ludwik Rajchman był bratem Heleny Radlińskiej, twórczyni polskiej pedagogiki społecznej, uczestniczki Rewolucji 1905 roku. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Był współautorem odezwy Ludowego Koła Oświaty (Polskiego Związku Ludowego) z marca 1905 roku adresowanej do robotników rolnych, wzywającej do strajków. Ulotki z odezwą przemycił z Krakowa do objętego rewolucją Królestwa Polskiego. W 1906 roku został aresztowany podczas nielegalnego spotkania socjalistów. W więzieniu spędził cztery miesiące, po uwolnieniu wyjechał do Francji, gdzie podjął studia w Instytucie Pasteura w Paryżu.

Źródła:

Ludwik Rajchman, FDC, Źródło: http://www.delcampe.netLudwik Rajchman, FDC,
Źródło: http://www.delcampe.net