Artykuły

Polski Związek Ludowy a Edward Abramowski

2013-07-09

W 1904 r., tuż przed wybuchem Rewolucji, powstaje postępowa organizacja chłopska – Polski Związek Ludowy. Działalność PZL inspirowana jest między innymi myślą socjalisty Edwarda Abramowskiego, teoretyka spółdzielczości:

„Istotny wpływ na ideologię Polskiego Związku Ludowego wywierał Edward Abramowski. Działacze PZL wydali w kwietniu 1905 r. popularną wówczas jego pracę pt. Zmowa powszechna przeciwko rządowi.

Przywódcy PZL przejawiali zainteresowanie rozwojem walk narodowowyzwoleńczych na wsi, popularyzując podstawowe hasło broszury Abramowskiego – język polski w sądzie, gminie i wszędzie na ziemi polskiej.

Redakcja Głosu Gromadzkiego [organu prasowego PZL], wzywając chłopów do walki na terenie gminy traktowała tę akcję szeroko, nie tylko jako środek walki o język polski, lecz jako punkt wyjścia do zdecydowanego bojkotu władz carskich. Chodziło jej przede wszystkim o wywalczenie pełnego samorządu gminnego.”

Źródło: Zenon Kmiecik, „Periodyki ludowe”, w: „Prasa polska w rewolucji 1905-1907”.

gorelow
Горелов Гариил Никитич: „Полдни