Artykuły, Popularne

„Strajki rolne – to słuszna broń”

2015-07-13

Publikujemy odezwę Ludowego Koła Oświaty z marca 1905 roku, napisaną m.in. przez Stefana Juliana Brzezińskiego, współzałożyciela Polskiego Związku Ludowego. PZL był pierwszym chłopskim stronnictwem politycznym w Królestwie Polskim. Fragment odezwy:

[…] Po 40 latach cichej, wewnętrznej pracy narodu i pozornego spokoju ukazało się nowe groźniejsze, niż dawne szlacheckie powstania, widmo rewolucji ludowej – Jawne wystąpienia (demonstracje), walki z policją i wojskiem, strajki fabryczne, kolejowe i rolne, ta powszechna solidarna zmowa ludu, ten cały ruch ludowy napędziły rządowi niemałego strachu i pobudziły go do chwytania się ostatniej deski ratunku.

Aby więc stłumić ruch rewolucyjny w miastach, pachołkowie rządowi podżegają do bicia żydów, ściągają na ulice Warszawy tysiące złodziei, którzy pod opieką i za namową policji rozbijają i rabują sklepy. Postępowanie takie ma na celu stworzenie pozoru do użycia siły zbrojnej w imię potrzeby «przywrócenia zakłóconego porządku publicznego» […].

Strajki rolne – to słuszna broń wasza w walce o lżejszą dolę waszą. Walkę tę prowadzić należy jednak z całą powagą i godnością, bez gwałtów i rabunków, jak przystało na ludzi świadomych […]. Ale wara od was naczelnikom, strażnikom i wszelkim pachołkom carskim! […].

Źródła:

Leon Wyczółkowski, Droga przez wieś, 1912, Źródło: Jagiellońska Biblioteka CyfrowaLeon Wyczółkowski, Droga przez wieś, 1912,
Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa