Artykuły

Obrona plebanii w Szewnie

2013-12-20

Obrona plebanii w Szewnie przed bandytami przez Oddział Spiskowo-Bojowy Polskiej Partii Socjalistycznej z Klimkiewiczowa, pod dowództwem Jana Ambroża, 7 grudnia 1905 roku:

Na wiadomość o przygotowanym napadzie na plebanie w Szewnie, przekazaną przez Piotra Chłupka (znanego później pod pseudonimem Jan Kwapiński – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ostatniego prezydenta międzywojennej Łodzi), Ignacy Boerner wydał polecenie wystrzelania bandytów. Został zebrany oddział, którego dowódcą był Jan Ambroż. Plebanię udało się obronić, ale przez przypadek zginął jeden z bojowców PPS – Władysław Jankowski. Na jego pogrzeb przybyło kilka tysięcy ludzi i kilkunastu księży z kanonikiem [Marianem] Ryksem. Ksiądz Banaszkiewicz własnym sumptem wystawił pomnik Władysławowi Jankowskiemu (do dziś ten grób istnieje na cmentarzu parafialnym w Szewnie).

Pogrom tej bandy – mówi Ambroż – podziałał nawet na wrogie nam organizacje tak, że zaczęły patrzeć na nas trochę przychylniej, ale była to tylko chwila, moment.

Autor: Tomasz Karbowniczek

Źródło: Ignacy Boerner, Pamiętnik z lat 1904-1905 (wraz z załącznikami), oprac. T. Karbowniczek, Piotrków Trybunalski 2011, s. 115-120; Kurier Warszawski z dnia 11 grudnia 1905 r.

boerner_redux
Ignacy Boerner jako oficer I. Brygady Legionów Polskich. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona