Artykuły

Republika Ostrowiecka

2013-10-14

1074978_quarter_CUTRafał Górski w dodatku do biuletynu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza pt. Historia i teraźniejszośc samorządności pracowniczej w Polsce pisze o przełomie lat 1905-1906 w Ostrowcu Świętokrzyskim:

„Podczas wydarzeń rewolucyjnych w zaborze rosyjskim dochodziło do powoływania przez robotników własnych organów samorządowych. I tak na przykład 27 grudnia 1905 r. robotnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego proklamowali Republikę Ostrowiecką. Jednym z inicjatorów akcji był Ignacy Boerner, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. We wszystkich miejscowych zakładach pracy władzę przejęły komitety strajkowe i utworzona przez robotników Milicja Ludowa. Uzbrojenie stanowiły rewolwery. Doszło do ataków na urzędy gminne, niszczenia carskich godeł i akt. W odlewni hutniczej rozpoczęto produkcję granatów, wydawano też własną gazetę Kurierek Ostrowiecki.

Odbywały się zebrania gminne i gromadzkie, najbiedniejszym mieszkańcom rozdzielano żywność i węgiel. Niewielka rosyjska załoga wojskowa nie opuszczała w tym czasie koszar, w obawie o swoje bezpieczeństwo. Burmistrz i policja opuścili miasto. 3 stycznia 1906 r. wszystkie fabryki, kopalnie i sklepy w powiecie wznowiły działalność, ale już pod bezpośrednim zarządem załóg. Republika Ostrowiecka upadła w połowie stycznia po wkroczeniu do miasta dwóch carskich pułków piechoty z artylerią.”

Źródło: Cyt. za: Rafał Górski, Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce, str. 3-4. Cały tekst do pobrania ze strony: Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.

1074978_quarter_CUT
Źródło: Beinecke Digital Collections.