Artykuły, Popularne

Strajk włoski na kolei Fabryczno-Łódzkiej

2017-02-20

Jak spowodować opóźnienia na kolei? Wystarczy porządnie wykonywać swoją pracę.

Pismo „Złoty róg” z 25 sierpnia 1906 r. donosi o tzw. strajku włoskim na kolei Fabryczno-Łódzkiej:

Od paru dni na kolei fabryczno-łódzkiej ustawiacze pociągów urządzili obstrukcję, która zasadza się na spełnianiu obowiązków ściśle podług instrukcji. Z każdym wagonem dojeżdżają powoli do innych wagonów, a gdy wagon stanie, wchodzi pomiędzy bufory spinacz, aby założyć łącznik na hak.

W ogóle czynności swe służba kolejowa spełnia tak, jak przepisy każą. Przy podobnym systemie pracy potrzeba trzy razy tyle czasu więcej, niż dawniej, gdy wbrew instrukcji urządzano tak zwane «hopki», «sztosy» itp. Wskutek tego pociągi towarowe i towarowo-osobowe odchodzą ze znacznym opóźnieniem.

Zawiadowca stacji i naczelnik ruchu wiedzą o powodzie opóźnienia pociągów, lecz nic na to poradzić nie mogą, gdyż trudno, aby wydawali rozporządzenia niezgodne z instrukcją.

Naczelnik ruchu wydał rozporządzenie, aby przedsięwziąć wszelkie środki, by pociągi nie opóźniały się, z zastrzeżeniem, że winni będą karani. Pomimo to pociągi przychodzą i odchodzą nieregularnie.

Źródło: Złoty róg, 25 VIII 1906, nr 1, s. 2.

złoty róg obstrukcja na kolei złoty róg winieta