Artykuły, Popularne

PPS w Krasnymstawie

2016-01-06

Franciszek Żurek – działacz ruchu ludowego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Wydziału Narodowego Lubelskiego – pisze w książce „Powiat krasnostawski w walce o wolność” o aktywności Polskiej Partii Socjalistycznej w Krasnymstawie:

[Organizację] Polskiej Partii Socjalistycznej w Krasnymstawie zorganizował w r. 1904 miejscowy obrońca sądowy, Tomasz Perczyński przy współudziale Ignacego Bogusza z Lublina. Do organizacji w Krasnymstawie należeli szewcy – Stanisław Marczewski, Marszycki, Walenty Kostrzanowski i Walenty Tchórzewski, urzędnicy magistratu – Stefan Kmicik i Stanisław Kozyrski, Alojzy Kremer, Józef Janczak i Michał Malinga. Współdziałali: Stanisław Kula (urzędnik powiatu), lekarz dr Orłowski, Rosjanin Rutko (urzędnik inspektoratu skarbowego) i doktor weterynarii, Waldemar Miller (także lekarz powiatowy) […].

Kolportowano pisma nielegalne, jak „Robotnik”, „Cięgi” i inne, ukrywano działających w powiecie lub wędrujących tędy w dalsze okolice działaczy PPS. Organizowanie oddziału bojowego nie doszło w Krasnymstawie do skutki. Natomiast członkowie Partii współdziałali z wybuchłą samorzutnie w marcu 1906 r. akcją strajkową robotników rolnych (służba folwarczna) w folwarkach powiatu. Wnosili oni otuchę w te zrozpaczone, przytłoczone nędzą i prześladowaniem szeregi, pomagali przy precyzowaniu żądań, stawianych zorganizowanemu w całym powiecie ziemiaństwu, od którego strajkujący domagali się poprawy warunków bytu i ludzkiego traktowania. W strajku najżywszy udział brał […] Tomasz Perczyński. Na terenie powiatu i samego Krasnegostawu opracowywano plany i robiono przygotowania do napadów na kasy rządowe.

Źródło: F. Żurek, Powiat krasnostawski w walce o wolność, Warszawa 1937, s. 61

Grafika z okresu