Artykuły, Popularne

Powstanie Łódzkie na mapie miasta

2014-02-17

Oto plan miasta Łodzi z 1905 roku z wykazem tras pochodów, miejsc starć robotników z policją i wojskiem carskim oraz głównych punktów walk barykadowych w czasie Powstania Łódzkiego. Ta spontaniczna walka robotników i robotnic o wolność i godność trwała od 22 do 24 czerwca 1905 roku. Wg relacji policmajstra łódzkiego wzniesiono wówczas ponad sto barykad, z czego w samym Śródmieściu ponad 40. Najcięższe walki toczyły się u styku dzisiejszych ulic Rewolucji 1905 roku i Wschodniej.

Mapa została opracowana przez dr. Andrzeja Tomczaka.

Źródło: L. Mroczka, W. Bortnowski, Dwa powstania, Łódź 1974.

Mapa Powstania Łodzkiego opracowana przez dr. Andrzeja Tomczaka