Artykuły, Popularne

1927: Ekshumacje szczątków rewolucjonistów w Łodzi

2016-11-21

Od 1920 do 1931 roku na Polesiu Konstantynowskim w Łodzi dokonywano ekshumacji rewolucjonistów straconych w latach 1906-1908. Gazeta Łódzkie Echo Wieczorne z 1927 roku informowała o dwóch ekshumacjach – w lipcu odkryto szczątki siedmiu osób: Marcina Szadkowskiego, Władysława Molki, Antoniego Witkowskiego, Feliksa Nygi, Wijewskiego, Szymańskiego i Bitka; we wrześniu odnaleziono szczątki trzech kolejnych osób. Poległych pochowano pod tzw. Kolumną Rewolucjonistów, zburzoną przez hitlerowców w 1939 roku. Obecnie w tym miejscu stoi Pomnik Czynu Rewolucyjnego.

Łódzkie Echo Wieczorne:

Ekshumacje rewolucjonistów - Łódź 1927

Źródła:

  • M. Nartonowicz-Kot, Rewolucja 1905 roku w tradycji polskiego ruchu socjalistycznego w drugiej Rzeczypospolitej, w: Rocznik łódzki, tom LVIII, Łódź 2011, s. 84,
  • Łódzkie Echo Wieczorne, 7 VII 1927, nr 158, s. 1,
  • Łódzkie Echo Wieczorne, 30 IX 1927, nr 230, s. 1.