Artykuły, Popularne

Zaduszki rewolucyjne 2018

2018-11-18

W sobotę 20 października odbyły się Zaduszki Rewolucyjne na Starym Cmentarzu w Łodzi. Po raz siódmy odwiedziłyśmy groby uczestników i uczestniczek Rewolucji 1905 r., działaczy i działaczek lewicowych – Aleksego Rżewskiego, Aleksandra i Alicji Napiórkowskich, Pawła „Siwego” Pietrzykowskiego z Organizacji Bojowej PPS i Stanisława Mastalerza oraz trzy mogiły zbiorowe.

Odwiedziłyśmy również groby ofiar walk bratobójczych (m.in. redaktora prawicowej gazety „Rozwój” czy Bolesława Kubackiego, który wyjątkowo ma grób ze zdjęciem), a części ewangelicko-augsburskiej wybrałyśmy się na grób adwokata Piotra Kona, który był obrońcą działaczy i działaczek robotniczych przed sądami carskimi.

Na grobach zapaliłyśmy znicze, a Kasia Gauza przy każdej mogile opowiedziała fragment historii ruchu robotniczego i Rewolucji 1905 r.

W czwartek 1 listopada odwiedziłyśmy cmentarz komunalny Doły, by zapalić znicze na mogiłach uczestników i uczestniczek Rewolucji 1905 r., m.in. na symbolicznej mogile poświęconej bojowcom Organizacji Bojowej PPS (tu też wspomina się o Pawle Pietrzykowskim, ps. „Siwy”, który jest pochowany na Starym Cmentarzu!), a także na grobach Mieczysława Kaufmana, Franciszka Joachimiaka czy Józefy Bariasz.

Opowieści dwóch ostatnich osób znajdziecie w książce „Wspomnienia weteranów rewolucji 1905-1917” z 1967 r. Mieczysław Kaufman jest także osobą niezwykle zasłużoną dla Łodzi – syn powstańca styczniowego, lekarz-ginekolog; wraz z Sewerynem Sterlingiem był współzałożycielem Towarzystwa Krzewienia Oświaty, przyczynił się do utworzenia Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi, zabiegał o powołanie do życia biblioteki publicznej (m.in. na bazie zbiorów TKO) i wszedł w skład Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Podczas Rewolucji 1905 r. w jego mieszkaniu spotykał się Łódzki Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej. On sam był przez pewien czas sympatykiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.

 

Zaduszki rewolucyjne 2018 - cmentarz komunalny Doły, mogiła bojowców PPS