Artykuły, Popularne

Więźniowie potrzebują książek

2015-09-08

W czerwcu 1905 roku warszawski komitet żydowskiej partii Bund wystosował apel o pomoc dla uwięzionych rewolucjonistów. Oprócz pieniędzy i odzieży, więźniom przydadzą się książki – „Aby nasi towarzysze nie stracili swych sił duchowych”.

W więzieniach siedzi mnóstwo naszych towarzyszy… Z łaski siepaczy carskich znoszą oni głód i nędzę i pozbawieni są nawet książek, tej jedynej pociechy w ciężkim osamotnieniu. Rząd carski chce wycisnąć ostatnią kroplę krwi z uwięzionych swych wrogów, chce zniszczyć ich energię i zdolność do dalszej walki […]

Moralne i materialne podtrzymanie tych ofiar przemocy carskiej jest naszym świętym obowiązkiem […]

Pieniądze, odzież, książki itp. można doręczać członkom naszej organizacji dla „Ogólnej kasy pomocy więźniom politycznym”.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Polona.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Polona.
Avatar photo
Opublikował/a:

Kasia Gauza