Artykuły

Strajk powszechny we Lwowie

2013-12-09

Zdjęcie z pisma Naprzód przedstawiające strajk powszechny we Lwowie z 28 listopada 1905 r. – zebranie przed teatrem miejskim. W centralnej części widzimy najprawdopodobniej sztandar Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.

6934255_redux
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.