Artykuły

Republika krynkowska

2013-12-04

Na wiadomość o krwawej niedzieli w Petersburgu Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy i Bund ogłaszają strajk solidarnościowy, nazywany w historiografii styczniowym albo styczniowo-lutowym. 30 stycznia 1905 roku do strajku przystępują garbarze w Krynkach (gubernia grodzieńska).

Tego dnia miasto opuszczają władze carskie. Strakujący powołali służbę porządkową dla zachowania w mieście ładu i bezpieczeństwa; opanowali urząd pocztowo-telegraficzny i posterunek policji. Zdemolowano wówczas lokal zarządu gminnego, a także lokal gminy żydowskiej. Zniszczono zapasy wódki w sklepie monopolowym. Wieczorem do Krynek przybyła 1 rota piechoty rosyjskiej, a nazajutrz 2 kolejne. 3 lutego w Krynkach zjawił się gubernator grodzieński Michaił Michajłowicz Osorgin – tego dnia upadła tzw. Republika krynkowska. Aresztowano około 200 osób. Największe wpływy wśród garbarzy miały SDKPiL i Bund. Była to pierwsza tzw. republika, gdzie władzę przejęli robotnicy.

Autor: Tomasz Karbowniczek.

Źródło: Paweł Korzec, Pół wieku dziejów ruchu rewolucyjnego Białostocczyzny (1864-1914), Warszawa 1965, s. 216-219.

republikaKrynkowska
Źródło (tła): Beinecke library.