Artykuły, Popularne

Rada Naukowa IH UW o reformie edukacji

2017-01-27

Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w związku z reformą edukacji i powstającymi podstawami programowymi, czytamy w niej m.in.:

Z ubolewaniem stwierdzamy, że w nowej podstawie programowej zrezygnowano z dbania o tak ważne dla współczesnego społeczeństwa postawy, jak: zaangażowanie w działania obywatelskie, wrażliwość społeczna, tolerancja dla odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, przeciwstawianie się przejawom dyskryminacji, podtrzymywanie więzi nie tylko ze wspólnotą lokalną i narodową, ale także europejską i globalną. Nie ma ich nie tylko wśród celów wychowawczych przypisanych do lekcji historii, ale także wiedzy o społeczeństwie (…).

Projekt podstawy programowej w zbyt małym stopniu uwzględnia historię społeczną. Jest to szczególnie widoczne w sposobie ujęcia dziejów XIX w. W projekcie podstawy wspomina się o dokonującym się w wówczas rozwoju nauki i techniki, uprzemysłowieniu, czy zmianach w strukturze społecznej w kontekście historii powszechnej. Utrudnia to wyjaśnienie pewnych kwestii z zakresu historii Polski wzmiankowanych w podstawie, jak „rewolucja 1905 r.”, czy „socjalizm” (s. 87, p. 4-5). Z kolei w p. 22.3 (s. 86) pojawia się „uwłaszczenie chłopów”, choć we wcześniejszych punktach podstawy nie wspomina się o kwestii pańszczyzny. W podstawie zabrakło odniesień także do kwestii emancypacji Żydów, czy ruchu emancypacyjnego kobiet (…).

Historia nie jest zbiorem patriotycznych epizodów ani galerią bohaterów. Pomijanie postaci kontrowersyjnych i ocenianych negatywnie wypacza obraz dziejów.

Źródło: Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 25 stycznia 2017.

Wyimek z uchwały Logotyp IH UW
Avatar photo
Opublikował/a:

Kasia Gauza