Artykuły

Postulaty Radomskiej Organizacji Stolarzy

2014-06-08

Postulaty Radomskiej Organizacji Stolarzy przy Polskiej Partii Socjalistycznej z 16 maja 1905 roku:

„W poczuciu niesprawiedliwości obecnych naszych warunków pracy, pociągnięci i zachęceni przykładem innych, wystąpiliśmy i my ze swymi żądaniami.

Już samym tym solidarnym wystąpieniem naszym pokazaliśmy, że doskonale rozumiemy swój interes. Niech więc porzucą nadzieję zniewolenia nas do pracy przy dotychczasowych warunkach. Mamy prawo żądać polepszenia swego bytu i żadne przeszkody nas nie powstrzymają!

Żądamy:

1. Dnia roboczego od 7 rano do 6 po południu z przerwą półgodzinną na śniadanie i półtorej godziny na obiad,
2. Podniesienia płacy o 15%,
3. Zniesienia akordu,
4. Regularnej wypłaty co sobota.

Towarzysze! Nie odstąpimy od tych żądań i nie powrócimy do warsztatów aż otrzymamy ustępstwa. Tych zaś, którzy z tchórzostwa lub lizusostwa złamią solidarność, potrafimy dotkliwie ukarać. Niech żyje solidarność! Niech żyje strajk! Precz z wyzyskiem!

16 maja 1905 r.”

Skan oryginału odezwy: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.