Artykuły

Młotkiem w cara

2013-10-04

Obrazek satyryczny o Rewolucji 1905 roku z amerykańskiego pisma The Philadelphia Inquirer, opublikowany 15 lipca 1905 r. Młot rewolucji bije cara Mikołaja II, by uświadomił sobie co jest niezbędne obywatelom i państwu: wolność, parlament i konstytucja. Na główce młotka widnieje napis: Łódź.

Źródło: HarpWeek.

071505l