Artykuły

Kościół polski a strajk szkolny

2013-08-30

29 czerwca 1905 r. w kościele św. Jana w Warszawie ksiądz Tauer wygłosił kazanie przeciwko bojkotowi szkoły carskiej. 27 czerwca odczytano z ambon list pasterski arcybiskupa PopielaDo rodziców polskich”, nawołujący do zaniechania bojkotu szkoły carskiej. W liście tym arcybiskup nazywa strajk szkolny „sprzeniewierzeniem wobec wielkich ideałów”.

Przeciwko „bezrobociu szkolnemu” wypowiedział się publicznie również biskup Ruszkiewicz, który pisał: „Nie mogę temu wierzyć, iżby ogół naszej młodzieży szkolnej nie chciał się uczyć tylko dlatego, że szkoła nie odpowiada naszym pojęciom i pragnieniom narodowym”.

Źródło: Aleksander Kochański, „Strajk Szkolny”.

popiel
Wincenty Teofil Popiel
Źródło: internet.