Rewolucja 1905

Gra

2016-10-08

Informacje

Przy współpracy z Departamentem Gier wydaliśmy grę karcianą o Rewolucji 1905 roku. Fabuła gry dotyczy przede wszystkim walki strajkowej i demonstracji dziejących się w pierwszym roku zrywu. Wszystkie zdarzenia oparte są na rzeczywistych epizodach, np. na Republice Ostrowieckiej z grudnia 1905 roku.

Gracze wcielą się w reprezentantów/reprezentantki jednej z sześciu frakcji: Bundu, Polskiej Partii Socjalistycznej, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Narodowej Demokracji/NZR, grupy fabrykantów i władzy carskiej.

Szata graficzna jest wzorowana na obrazkach z okresu (m.in. z rosyjskich pism satyrycznych i Nowości Ilustrowanych).

Gra jest bezpłatna i będzie dystrybuowana na spotkaniach promocyjnych #gra1905

Zamawianie przez internet

Grę można zamówić przez sklep wydawnictwa Krytyki Politycznej lub z pominięciem strony na adres: sklep@krytykapolityczna.pl z danymi do wysyłki i potwierdzeniem przelewu (14 zł za kuriera lub 10,5 zł za list polecony ekonomiczny Pocztą Polską).

Najbliższe spotkania promocyjne

  • Kraków, 8 stycznia 2017, Spółdzielnia „Ogniwo”.

Relacje ze spotkań promocyjnych

Najczęściej zadawane pytania i errata

  • Errata: Karta „Strajk okupacyjna u Heinzla i Kunitzera” ma podany tylko rok 1905, powinno być: „12 IV 1905, Łódź (…)”.
  • „Czy zagranie karty postaci kończy turę?” Nie, tj. można grać o wydarzenie i zagrać kartę postaci. To jest oczywiste w przypadku postaci zmieniających wynik rzutu kością, ale nie musi być oczywiste w przypadku Piłsudskiego czy Kunitzera.
  • „Kiedy używa się karty Piłsudskiego?” W dowolnym momencie rozgrywki. Piłsudskiego należy położyć na Torze Losów Rewolucji po stronie sukcesów lub porażek. Jest liczony jako dwie karty. Użycie Piłsudskiego nie kończy tury, można jeszcze np. zagrać o wydarzenie.
  • „Kiedy używa się karty Kunitzera?” Na koniec rozgrywki. Właściwie może być to ostatni krok zmieniający sytuację na Torze Losów Rewolucji.
  • „Dlaczego napaść kozaków czy lokaut mogą być po stronie sukcesów rewolucji?” – Możliwe są dwie interpretacje: 1) Odbiór społeczny tych wydarzeń zagrał na korzyść rewolucjonistów (ludzie współczuli robotnikom), 2) Robotnikom i robotnicom udało się odeprzeć atak kozaków lub przezwyciężyć lokaut. Interpretacja wydarzeń zależy od graczy.
  • „Dlaczego partia rewolucyjna może przegrać, mimo że rewolucja się powiodła?” – Dokonała się duża przemiana społeczna, wydarzenia rewolucyjne zostały powszechnie uznane za sukces, ale partie nie spełniły zakładanych celów. Np. w toku wydarzeń partia uległa rozbiciu i/lub rewolucja potoczyła się własnym polem i grupy polityczne zostały zmarginalizowane. Interpretacja zależy od graczy.
  • Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
  • Zadanie „Szlakami walki i buntu” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.